0902 6000 96
Yenvth@saos.vn
 
 

Van Oanh Building

Phan Dang Luu - Phu Nhuan Dist
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

INTAN Building

Nguyen Van Troi - Phu Nhuan
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Ong & Ong Building

Phan Xich Long - Phu Nhuan
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Golden Bee Building

Nguyen Kiem - Phu Nhuan
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Thinh Phat Building

Nguyen Trong Tuyen-Phu Nhuan
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)

Inthanhnien Building

Tran Huy Lieu - Phu Nhuan
328.000 ++ VNĐ/m2 (16$)

Tuoi Tre Tower

Hoang Van Thu-Phu Nhuan Dist
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

M-Star Building

Phan Dang Luu-Phu Nhuan Dist
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

H&H Building

Hoang Van Thu-Phu Nhuan Dist
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Elilink Building

Phan Xich Long - Phu Nhuan
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

SONATA Building

Truong Quoc Dung - Phu Nhuan
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Sogetraco Building

Dang Van Ngu - Phu Nhuan Dist
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Vinalines Building

Nguyen Van Troi - Phu Nhuan
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

Nhat Nghe Building

Hoang Van Thu - Phu Nhuan Dist
164.000 ++ VNĐ/m2 (8$)

Pearl Tower

Dao Duy Anh - Phu Nhuan
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

LA Building

Nguyen Van Troi - Phu Nhuan
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

294 Building

Huynh Van Banh - Phu Nhuan
266.500 ++ VNĐ/m2 (13$)

Nam Giao 1 Building

Phan Xich Long - Phu Nhuan
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Minh Phuc Building

Phan Dang Luu-Phu Nhuan Dist
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Ha Phan Building

Phan Xich Long - Phu Nhuan
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)

Lutaco Tower

Nguyen Van Troi - Phu Nhuan
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Center Point

Nguyen Van Troi - Phu Nhuan
471.500 ++ VNĐ/m2 (23$)

The Prime Building

Hoang Van Thu - Phu Nhuan Dist
287.000 ++ VNĐ/m2 (14$)

Lutaco Tower

Nguyen Van Troi - Phu Nhuan
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)