0902 6000 96
Yenvth@saos.vn
 
 

Southern Cross Sky View

Nguyen Khac Vien street, Dist 7
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Dai Minh Convention

Hoang Van Thai street, District 7
389.500 ++ VNĐ/m2 (19$)

Phu Ma Duong Building

Hoang Van thai street, District 7
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)