0902 6000 96
Yenvth@saos.vn
 
 

ACB Building

Cach Mang Thang 8 - dist 3
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

MB Bank Tower

Cach Mang Thang 8 - Dist 3
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Estar Building

Vo Van Tan Street - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

OSC Viet Nam Building

Vo Van Tan Street - Dist 3
307.500 ++ VNĐ/m2 (15$)

Qunimex Building

Nguyen Thi Dieu Street - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

D.C Tower

Ly Chinh Thang Street - Dist 3
389.500 ++ VNĐ/m2 (19$)

PVV Tower

Nguyen Dinh Chieu - Dist 3
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

Thien Son Building

Nguyen Gia Thieu Street - Dist 3
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Agrex Tower

Vo Van Tan Street - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

ENDOVINA Tower

Nguyen Dinh Chieu - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

Pasteur Tower

Pastuer Street - Dist 3
451.000 ++ VNĐ/m2 (22$)

Van My Building

Nguyen Van Troi-Phu Nhuan Dist
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

Saigon Prime Building

Nguyen Dinh Chieu - Dist 3
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

Master Building

Tran Cao Van Street - Dist 3
512.500 ++ VNĐ/m2 (25$)

Nam Minh Long Building

Vo Van Tan Street - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

LOYAL Office Building

Vo Thi Sau Street - Dist 3
553.500 ++ VNĐ/m2 (27$)

Green Star Building

Pham Ngoc Thach Street - Dist 3
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

Minh Tinh Building

Vo Van Tan Street - Dist 3
369.000 ++ VNĐ/m2 (18$)

IDD Building

Ly Chinh Thang Street - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

Alpha Tower

Nguyen Dinh Chieu - Dist 3
451.000 ++ VNĐ/m2 (22$)

Centec Tower

Nguyen Thi Minh Khai - District 3
615.000 ++ VNĐ/m2 (30$)

GB Building

Nguyen Thi Minh Khai- Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

Phuong Nam Building

Vo Thi Sau Street - Dist 3
358.750 ++ VNĐ/m2 (17.5$)

Bitexco Nam Long

Vo Van Tan Street - Dist 3
410.000 ++ VNĐ/m2 (20$)

Saigon Mansion Building

Vo Van Tan Street - Dist 3
512.500 ++ VNĐ/m2 (25$)

Tien Vinh Building

Nguyen Thien Thuat - Dist 3
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Nam A Bank Tower

Cach Mang Thang 8 - Dist 3
471.500 ++ VNĐ/m2 (23$)

Phuong Long Tower

Nguyen Dinh Chieu - Dist 3
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Ngoc Dong Duong

Cach Mang Thang 8 - Dist 3
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Minh Long Tower

Ba Huyen Thanh Quan - Dist 3
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)

Loc Le Office

Nguyen Thi Minh Khai, Dist 1
246.000 ++ VNĐ/m2 (12$)