0902 6000 96
Yenvth@saos.vn
 

International Plaza

Pham Ngu Lao, District 1
0 VNĐ/tháng ($)

Indochina Park Tower

Nguyen Dinh Chieu, District 1
0 VNĐ/tháng (1200$)